Dancerts

Justus Danckerts


De familie Danckerts waren prenten- en kaartenverkopers in het 17de-eeuwse Amsterdam.

Hun zakelijke activiteiten bestreken een lange periode; vanaf ca. 1633 toen Cornelis Danckerts II (de Oudere) begon als “Papiere const en Caerten verkooper”, tot 1727 wanneer het resterende deel van de voorraad kaarten werd verkocht in de winkel van achterkleinzoon Theodorus Danckerts II (1700-(...).

 

Uitgeverij Danckerts bereikte haar grootste bekendheid tijdens de carrière van Justus Danckerts (1603-1656), (zoon van Cornelis Danckerts II) en zijn twee zonen, Theodorus I (1663-1727) en Cornelis III (1664-1717).


Van 1669 tot 1701 hadden vader Justus en zijn zonen hun winkel in het pand de “Calverstraet in de Danckbaerheyt”, nadat zij waren verhuisd uit een ander pand in de Kalverstraat “De Danckerts”.

Het drukkersmerk “In de Danckbaerheyt”, werd voor het eerst gebruikt door Dancker Danckerts (1634-1666, zoon van Cornelis Danckerts II en broer van Justus). Toen deze stierf in 1666, werd de zaak door zijn broer Justus overgenomen en verhuisde deze vermoedelijk naar het huis van zijn overleden broer.


Toen de zoon van Justus, Cornelis III, in 1696 trouwde met Geertrui Magnus, dochter van de boekbinder Albertus Magnus, nam het jonge paar hun intrek in het huis van de weduwe Magnus, op de “Nieuwendijk in de Atlas”. Vanaf dat moment floreerden er twee prentenwinkels van de familie Danckerts in Amsterdam.