Privacy policy

Privacyverklaring FranssoniusmapS


In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, bewaren en beschermen.

Via onze website worden privacygevoelige gegevens verwerkt. FranssoniusmapS acht een zorgvuldige omgang met privacygevoelige gegevens, ook persoonsgegevens genoemd, van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zeer zorgvuldig verwerkt en beschermd (beveiligd).


Bij deze verwerking houden wij ons dan ook aan de eisen die door de desbetreffende wetgeving zijn vooropgesteld. FranssoniusmapS is dan ook de  verantwoordelijke voor deze gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u dan ook aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op woensdag 9/05/2018


Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om deze te verwerken. Hoewel wij de FranssoniusmapS-website ook als bedrijf kunnen gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de FranssoniusmapS-website als particulier gebruiken.

Volgende gegevens worden door ons gebruikt om bestellingen af te handelen:

-Naam en adres gegevens

-Factuuradres

-Emailadres

-Betaling gegevens


Nieuwsbrief en contactformulier

Wij gebruiken een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuwtjes op de FranssoniusmapS-website. Met deze nieuwsbrief informeren wij ook over onze nieuwe diensten en/of producten. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst der bestemmelingen. U kan uzelf echter afmelden op deze nieuwsbrief door een link op de nieuwsbrief of door het sturen van een e-mail naar onze diensten.

Als u een contactformulier op de FranssoniusmapS-website invult, of ons een e-mail stuurt dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording of afhandeling daarvan.

Volgende gegevens worden door ons verzamelt:

-E-mail adres


Advertenties

De FranssoniusmapS-website kan advertenties vertonen. Hierbij worden geen persoonsgegevens verzameld.


Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.


Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de FranssoniusmapS-website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.

Voor andere websites raden wij u aan de privacyverklaring van die websites te consulteren alvorens van deze websites gebruik te maken.

Een uitzondering hierop betreft de website van ‘het profijtelijk boekske’ en de website van ‘het oud boekske’, zij hanteren dezelfde privacyverklaring als deze van FranssoniusmapS.


Wijzigingen aan deze privacyverklaring

We behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient de aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage, wijzigingen of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.