Cartografen

16de eeuw

17de eeuw

18de eeuw

Cartografen:

Het begrip "cartografie" is in het begin van de 19e eeuw ontstaan. Het is een samentrekking van het Griekse "khartes" = papyrus (papier) en "graphein" = schrijven.

Cartografen zijn makers van kaarten, het visualiseren van geografische gegevens.


In deze moderne tijd wordt cartografie als volgt omschreven:

Cartografie is de wetenschap die alle methodes bestudeert om aardrijkskundige verschijnselen weer te geven op een kaart.