Vaugondy

Gilles Robert de Vaugondy


Gilles Robert de Vaugondy (1688–1766) was een Frans geograaf en cartograaf.


De Vaugondy werd in 1688 geboren en verkreeg op enig moment de functie van hofgeograaf van Lodewijk XV. Gilles Robert was een kleinzoon van de cartograaf Nicolas Sanson, van wie hij onder meer kopergravures van kaarten erfde.


Er zijn geen cartografische producten van De Vaugondy bekend, anders dan die welke hij samen met zijn zoon Didier Robert de Vaugondy vervaardigde.

In de 18de eeuw golden zij als de toonaangevende Franse cartografen.

Zij produceerden kaarten, globes en in 1757 hun Atlas universel. Waar het mogelijk was baseerdde ze zich op het nieuwste, door landmeters geproduceerde kaartmateriaal. Ook konden ze voor materiaal een beroep doen op de Franse marine.

De kaarten van de 'De Vaugondy's' golden als zeer nauwkeurig berekend.


In 1760 volgde zijn zoon hem op als hofgeograaf. Gilles Robert overleed in 1766.